Sponsorlezen 2023

Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij een sponsoractie georganiseerd (sponsorlezen). Namens het team willen wij u bedanken voor uw bijdrage aan deze sponsoractie.

Opbrengst sponsorlezen

Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij een sponsoractie georganiseerd (sponsorlezen). Namens het team willen wij u bedanken voor uw bijdrage aan deze sponsoractie.
Wij hebben deze sponsoractie opgezet om boeken aan te schaffen voor onze bibliotheek. Mede dankzij uw donatie hebben wij een bedrag van € 1749,-- opgehaald.  Heel hartelijk dank hiervoor!

uit het verslag van de visitatiecommissie

Complimenten voor de zelfstandigheid van jullie leerlingen. Dit is een hele mooie basis om het eigenaarschap te vergroten.