Goede Doelen

De Tweemaster steunt goede doelen rond de thema's educatie, sport & gezondheid en sociale integratie voor (kansarme) kinderen en jongeren onder 19 jaar. Wij willen dat onze leerlingen vanuit betrokkenheid samenwerken, helpen en ondersteunen om deze doelgroep een beter perspectief te bieden.

Goede Doelen

De Tweemaster steunt goede doelen rond de thema's educatie, sport & gezondheid en sociale integratie voor (kansarme) kinderen en jongeren onder 19 jaar. Wij willen dat onze leerlingen vanuit betrokkenheid samenwerken, helpen en ondersteunen om deze doelgroep een beter perspectief te bieden.
We kiezen met de leerlingenraad op school per jaar het goede doel.  De school wordt hierdoor niet verleid toch nog even mee te doen aan een spontane actie. Dat kan in uitzonderlijke gevallen natuurlijk altijd, maar niet als uitgangspunt. Als we afwijken beslist de directie daarin. De leerlingenraad bepaalt per schooljaar de goede doelen en voor welk schooldoel geld wordt ingezameld. 
 

Goede doelen schooljaar 2023-2024

- Puur for Kids (inzameling kerstcadeaus voor kinderen van de kledingbank);
- Unicefloop Hoorn 
- Schooldoel nieuwe leesboeken voor de bibliotheek;
 

Goede doelen schooljaar 2022-2023

- Stichting Kinderpostzegels (leerlingen van groep 7 en 8);
- Puur for Kids (inzameling kerstcadeaus voor kinderen van de kledingbank);
- Inzameling slachtoffers aardbeving Turkije;
 

Goede doelen schooljaar 2020-2021

- Stichting Kinderpostzegels (leerlingen van groep 7 en 8)
- Puur for Kids (inzameling kerstcadeaus voor kinderen van de kledingbank)
 

Goede doelen schooljaar 2019-2020

- Stichting Kinderpostzegels (leerlingen van groep 7 en 8)
- Puur for Kids (inzameling kerstcadeaus voor kinderen van de kledingbank)
- Schooldoel: Spelmateriaal om te gebruiken tijdens onze pauzes
 

Goede doelen schooljaar 2018-2019

- Stichting Kinderpostzegels (leerlingen van groep 7 en 8)
- Puur for Kids (inzameling kerstcadeaus voor kinderen van de kledingbank)
- Unicef  (dmv Unicefloop op vrijwillige basis)
- Dijklander ziekenhuis (kinderafdeling)
- Jantje Beton
 

Schooldoel

Naast de goede doelen organiseren wij ook om het jaar een inzamelingsactie voor de school.
Vorig schooljaar werd er geld ingezameld voor de schoolbibliotheek. Van het opgehaalde bedrag werd de schoolbibliotheek voorzien van nieuw meubilair (kasten en banken) en nieuwe leesboeken.

Het nieuw gekozen schooldoel (schooljaar 2023-2024) waar wij geld voor inzamelen betreft:

-  Boeken voor onze 'avonturenkast' (=schoolbibliotheek);

Wilt u hier ook aan bijdragen? Neem contact op met de directie. 
 

uit het verslag van de visitatiecommissie

Complimenten voor de zelfstandigheid van jullie leerlingen. Dit is een hele mooie basis om het eigenaarschap te vergroten.